Leszczyńskiego

realizacje
Adaptacja budynku przy ul. Łukasiewicza 1
dla potrzeb UMK w Toruniu CM
w Bydgoszczy – etap II
Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium
na terenie Ogrodu Fauny Polskiej
w Bydgoszczy
Budowa hali tenisowej
o nawierzchni syntetycznej na terenie
Kompleksu Sportowego Zawisza
Budowa bloku operacyjnego
Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy
Adaptacja budynku żłobka
przy ul. Wały Jagiellońskie 12
w Bydgoszczy na siedzibę
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
Budowa budynku wielorodzinnego
przy ul. Bielickiej 12 w Bydgoszczy
Osiedle Staromiejskie
przy ul. Św. Trójcy w Bydgoszczy
Rozbudowa Laboratorium Mikotoksyn
Akademii Bydgoskiej o część
audytoryjno-konferencyjną
Adaptacja budynku po byłej hali targowej
na Centrum Aktywności i Edukacji
w ramach rewitalizacji zdegradowanych
obszarów miejskich w Solcu Kujawskim
Przebudowa budynku zespołu szkół nr 7
ul. Waryńskiego w Bydgoszczy
Adaptacja budynku wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy
Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem
do budynku Zespołu Szkół nr 10
przy ul. Karłowicza 2 w Bydgoszczy
Modernizacja infrastruktury oddziałów
łóżkowych, remont infrastruktury
pomieszczeń administracyjnych
Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium
na terenie Ogrodu Fauny Polskiej
w Bydgoszczy
Budowa Centrum Demonstracyjnego
Odnawialnych Żródeł Energii
przy Zespole Szkół Mechanicznych
nr 2 w Bydgoszczy
Budowa Zakładu Kalibracji Jelit
w Sulnowie
Budynek mieszkalny, wielorodzinny
przy ul. Racławickiej 14 w Bydgoszczy
Przebudowa hotelu usytuowanego
na terenie Kompleksu Sportowego
Zawisza w Bydgoszczy

kontakt

Prezes Zarządu – Roman Drażdżewski     tel. +48 52 370 85 14
Dyrektor Spółki – Rafał Miniszewski        tel. +48 52 370 85 10
Główna Księgowa – Justyna Ziąber           tel. +48 52 370 85 16
Sprzedaż mieszkań – Dział Przygotowania i realizacji produkcji     tel. +48 52 370 85 18/19
Sekretariat                                                       tel. +48 52 370 85 10/11

PUBR Sp. z o.o
ul. Toruńska 109
85-844 Bydgoszcz
tel. +48 52 370 85 10
fax +48 52 370 85 13pubr@pubr.com.pl

o firmie

P.W. PUBR Sp. z o.o.
jest firmą działającą na rynku usług budowlanych
od 1997 r. po sprywatyzowaniu przedsiębiorstwa państwowego utworzonego w 1951 r.

Głównym przedmiotem działalności firmy
jest wykonawstwo robót budowlano-montażowych, obiektów ,,pod klucz”, remonty, przebudowy, adaptacje i modernizacje.

Zajmujemy się również budową i sprzedażą mieszkań.

Realizujemy oboty budowlano-montażowe
w systemie zaprojektuj-wybuduj.

Posiadamy  własne zaplecze produkcyjno-usługowe.

Łączymy tradycje firmy z bardzo surowymi wymaganiami jakościowymi robót i dużą konkurencyjnościąna rynku usług budowlanych.

Zapraszamy do budowania z nami!