Osiągnięcia

Uzyskaliśmy świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzającego zdolność spółki do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE, NATO SECRET” i „SECRET UE/EU SECRET”.
mieszkanieosiągnięciaosiągnięcia
mieszkanieosiągnięciaosiągnięcia
mieszkanieosiągnięciaosiągnięcia